Werken met tabs

Werken met tabs

Tabs worden gebruikt om tekst verschillende keren te laten inspringen op dezelfde regel zonder de spatiebalk te gebruiken. Op deze manier zal je tekst mooi uitgelijnd worden in kolommen zonder dat je de functie kolommen moet gebruiken. 

Je werkt steeds regel per regel als je tabs gaat toepassen, niet per kolom!

Hieronder kan je zien waar de tabtoets op je klavier staat.

1. Verschillende soorten tabs

Wanneer je je tabs instelt en gebruikt zal je merken dat er op de liniaal extra tekens opkomen. Hoe zet je je liniaal weer op je scherm? Je gaat naar Beeld en vinkt daar de optie liniaal aan.

Als je geen tabs instelt, maakt Word gebruik van standaard tabs. Deze zijn in de liniaal te herkennen aan de donkergrijze streepjes in de onderste liniaal markering. In Word zijn er standaardtabs om de 1,27 cm. Die tabs zijn linkse tabs en kunt u gemakkelijk gebruiken.

Eigen tabs hebben prioriteit over standaardtabs. Stel je eigen tabs in, dan verdwijnen de standaard tabs tot aan de positie van de ingestelde eigen tab.

Er bestaan vijf soorten tabs of, anders gezegd, 5 manieren om tekst te laten inspringen met behulp van tabs.

 

 

 1. Links uitgelijnd: de tekst loopt vanaf de tabpositie naar rechts.
 2. Rechts uitgelijnd: de tekst loopt vanaf de tabpositie naar links.
 3. Centreren: de tekst wordt rond de tabpositie geplaats.
 4. Decimaal: de tekst wordt uitgelijnd rond de komma (het decimaal teken)
 5. Lijn: er wordt een verticale lijn geplaatst op de tabpositie.

2. Tabs plaatsen en verwijderen via de liniaal

  • Selecteer de alinea waarop u de nieuwe tab(s) wilt toepassen.
 •  
  • Links in de liniaal staat een aanduiding van de tabulatiesoort die u gaat instellen. Door hierop te klikken doorloop je de vijf soorten.

 

Linkse tab

Een links uitgelijnde tab is een tab waarbij de tekst begint waar de tab staat. Dus als je een tab zet op 5cm, begint de tekst precies op 5cm, van links te beginnen.

Rechtse tab

Een rechts uitgelijnde tab is een tab waarbij de tekst eindigt waar de tab staat. Dus als je een tab zet op 5 cm, eindigt de tekst precies op 5cm, je ziet dan de tekst van rechts naar links ingevoegd.

Centreer tab

Een gecentreerde tab is een tab waarbij de tekst in het midden van de tab gaat staan. Dus als je een tab op 5 cm zet, en je typt 5 karakters, zal het derde karakter recht onder de tab staan.

Decimale tab

Een decimale tab is een tab voor decimale getallen. Deze zorgt ervoor dat als je een lijst van decimale getallen heeft, dat alle komma’s mooi onder elkaar komen.

Lijn-tab

Een lijn uitgelijnde tab is een tab die  dient om lijnen in een tekst te voegen. Deze heeft dus niets met tekst te maken, maar met vormgeving.

  • Klik in de liniaal op de gewenste plaats.
 •  
  • U kunt een tab verwijderen door hem uit de liniaal te slepen.

 

3. Tabs plaatsen via de rubriek Alinea

Werkwijze

  • Selecteer de alinea waarop u de nieuwe tab wilt toepassen.
 •  
  • Ga naar tabblad Start, rubriek Alinea en open het dialoogvenster door op te klikken.
 •  
  • Klik onderaan in het dialoogvenster op de knop Tabs. Er verschijnt een venster.
 •  
  • Stel je tabs in zoals gewenst:
   1. geef eerst de tabpositie op in een zelfgekozen aantal cm.
   2. Selecteer de gewenste uitlijning (= soort tab)
   3. Selecteer eventueel een opvulteken (= verlooppuntjes).
   4. Klikop Instellen.
   5. Wil je meerdere tabs ingeven, begin dan opnieuw bij stap 1. 
   6. Ben je klaar? Klik dan op OK

4. Tabs wijzigen

5. Tabs verwijderen

OPDRACHT

  • Plaats je cursor onder de SmartArt-afbeelding die je hebt gemaakt in deel 2 (Jongeren tegenover dt-fouten) op een lege regel.
  • Voeg volgende tabs in via het dialoogvenster Tabs (te bereiken via dialoogvenster Alinea).
   1. Plaats een rechtse tab op 3 cm.
   2. Plaats een decimale tab op 8 cm.
   3. Plaats een decimale tab op 13 cm.
   4. Plaats een lijntab op 15 cm.
   5. Plaats een centreertab op 16 cm.
  • Bekijk onderstaand eindresultaat en voeg de tekst toe. Je werkt regel per regel af. Op het einde van een regel druk je op de enter-toets.

   BELANGRIJK: Zorg ervoor dat je markeringen aanstaan ().

   LET OP: alle info bij ‘Type tekst’ wordt uitgelijnd op de eerste  (rechtse) tab op 3 cm. Je moet steeds eerst éénmaal op de tabtoets duwen om naar deze tab te gaan!

  • De rubriektitels staan vet en onderlijnd.
  • Sla je document nogmaals op (gedeelde OneDrive-map).
  • Eindresultaat: