Voetnoten en eindnoten

Voetnoten en eindnoten

Wanneer je een tekst schrijft die moeilijke of specifieke begrippen bevat, is het voor de lezer handig dat deze ook worden uitgelegd. Daarnaast is het ook wenselijk dat je een bronvermelding voorziet. Op deze manier vermijd je plagiaat. Voetnoten en eindnoten bieden op voorgaande aspecten een perfect antwoord.

Voetnoten vind je onderaan de pagina waar het begrip voorkomt. Eindnoten worden verzameld op het einde van een sectie of document. Beiden bestaan uit een ‘nootmarkering’ (cijfer, letter, …, in de lopende tekst) en een ‘noottekst’ (informatie betreffende de nootmarkering).

Voorbeeld ‘nootmarkering’ (in de lopende tekst): 

Voorbeeld ‘noottekst’ (bij voetnoot onderaan de pagina):

Voetnoten worden automatisch genummerd. Bij aanpassingen, wordt de nummering ook bijgehouden.

Wanneer een moeilijk begrip meerdere malen in een tekst voorkomt, dan zet je de voetnoot logischerwijze enkel bij de eerste maal dat het woord in de tekst voorkomt.

 

1. Voetnoten of eindnoten invoegen

 • Zet je cursor op de gewenste plaats (vb. na begrip, na alinea,…).
 • Selecteer in het lint het tabblad ‘Verwijzingen’.
 • Klik bij de groep ‘Voetnoten’ op de knoppen ‘Voetnoot invoegen’ of ‘Eindnoot invoegen’. Een nootmarkering wordt in de tekst geplaatst en je gaat automatisch naar de noottekst onderaan de pagina (bij voetnoot) of achteraan de sectie of het volledige document (bij eindnoot).
 • Typ de tekst (begrip verhelderen of bronvermelding).
 •  

2. Voetnoten of eindnoten verwijderen

Om een voetnoot of eindnoot te verwijderen, moet je de nootmarkering in de tekst verwijderen. De noottekst wordt dan automatisch verwijderen. De nummering wordt indien nodig aangepast.

Het is dus niet voldoende om de noottekst alleen te verwijderen!

 

3. Navigeren en wijzigen

Het navigeren tussen de verschillende voetnoten of eindnoten kan je doen via de knop ‘volgende/vorige voetnoot/eindnoot’ die je kan terugvinden in de groep ‘Voetnoot’. Je kan deze knop aanpassen en er dan op klikken.

Daarnaast is het mogelijk om een voetnoot om te zetten in een eindnoot en omgekeerd. Dit kan je doen door in de noottekst te gaan staan, op de rechtermuisknop te klikken en dan ‘wijzigen in eindnoot/voetnoot’ aan te duiden.

Opdracht

  • Je werkt verder in jouw document Fouten_VoornaamFamilienaam (downloadbaar bij het onderdeel objecten).
 •  
  • Zorg ervoor dat onderstaande begrippen via een voetnoot worden verduidelijkt. Plaats je cursor steeds net achter het begrip.
  • Zorg ervoor dat onderstaande tekst via een eindnoot wordt verduidelijkt. Plaats je cursor steeds net achter het begrip:
  • Zorg ervoor dat alle nootteksten als opmaak Arial 9pt krijgen.
  • Sla je document nogmaals op (gedeelde OneDrive-map).