Teams basis

TEAMS BASIS

Microsoft Teams, ook wel afgekort tot Teams, is een communicatie- en samenwerkingsplatform van Microsoft dat chatmogelijkheden, videoconferentie, bestandsopslag en samenwerking  samenbrengt. Deze app is een onderdeel van Microsoft 365.

Kortweg gaat het hier over het volgende: Je hebt verschillende teams (= groepen) waarbinnen je samenwerkt. Hierbij kan het gaan over een team met vakcollega’s, een team één/verschillende klassen, … Je kan ook het onderscheid maken tussen een tijdelijk team (vb. 1 project) en een team voor lange termijn (vb. één schooljaar, meerdere schooljaren.

Je kan een team gebruiken als alternatief voor een Vak op Smartschool!

1. Opstart

1.1 Teams via de App

Gebruik je de laptop van de school of heb je Office 365 geïnstalleerd met behulp van je schoolaccount van Microsoft? Dan is Microsoft Teams geïnstalleerd op je computer.

Is Teams niet opgestart, dan druk je linksonderaan op de Windows-tegel en typ ‘Teams’. Druk op ‘Microsoft Teams’ App.

Eens Teams is geopend, zal er onderaan in je Windows taakbalk ook een Teams-icoontje beschikbaar zijn.

1.2 Teams via de browser

Een alternatieve manier om Teams te openen is via de browser. Weet wel dat je niet alle functies ter beschikking hebt in vergelijking met de desktopversie!

Werkwijze:

  • Surf naar Office.com
  • Meld je indien nodig aan.
  • Selecteer in de linkerbalk de App Teams

  • De online versie van Teams opent zich in je browser.

1.3 Instellingen

Je kan op twee manieren naar het instellingenvenster van Teams gaan:

  • OPTIE 1: Klik in Teams bovenaan op de drie puntjes (naast je naam/afbeelding) en selecteer ‘instellingen’

  • OPTIE 2: Klik met je linkermuisknop op het ‘Teams-icoontje’ in je taakbalk en selecteer ‘instellingen’.

Je krijgt onderstaand venster te zien. De instellingen worden links onderverdeeld in een aantal tabbladen (vb. Algemeen, …)

ALGEMEEN

  • Je kan je Thema aanpassen naar standaard (lichte achtergrond), donker (donkere achtergrond) en hoog contrast.
  • Je kan kiezen voor een raster- of lijstweergave van de teams. Bij lijstweergave blijf je het overzicht van alle teams bewaren, bij rasterweergave kan je je beter focussen op 1 team.
  • Bij toepassing kan je het volgende instellen:
   • Teams automatisch starten bij het opstarten van je toestel
   • Teams openen op de achtergrond (= wordt automatisch gestart, maar er verschijnt geen scherm bij het opstarten)
   • Teams actief houden na sluiten (= wanneer je het scherm van teams sluit, wordt de toepassing niet volledig afgesloten. Je kan nog steeds openen via het icoontje op de taakbalk)

PRIVACY

  • Een interessante instelling bij het tabblad Privacy is om de leesbevestigingen in te schakelen. Zo laat je in een één-op-één chat of een groepschat aan anderen weten dat je hun berichten hebt gezien en weet jijzelf ook wanneer zij uw berichten hebben gezien.

MELDINGEN

Bij meldingen kan je instellen hoe Teams je op de hoogte houdt van de activiteiten in de App. Het is heel belangrijk dat je dit goed instelt, anders kan je mogelijks heel wat e-mailberichten krijgen rond activiteit in de App.

Standaard is voor onze school een aangepaste meldingsstijl ingesteld, waarbij je geen e-mailberichten krijgt, tenzij over gemiste activiteiten. Alle andere meldingen krijg je via banner en/of feed (te vergelijken met meldingen in Smartschool).

APPARATEN

Hier kan je al je apparaten uittesten (vb. microfoon, luidpreker, camera, …)

APP-MACHTIGINGEN

Via dit onderdeel geef je toestemming aan bepaalde onderdelen van je apparaat om gebruikt te worden via Teams. Sowieso zet je media (camera, microfoon, luidsprekers) aan.

OPROEPEN

Hier kan je een, net zoals bij een Smartphone, je voice-mail instellen en je beltoon aanpassen.

2. Werking

2.1 Werkomgeving

In de werkomgeving van Team moet je het onderscheid maken tussen de ‘mij-omgeving’ en de ‘wij-omgeving’.

  • MIJ-OMGEVING: Links heb je een navigatiebalk die je in staat stelt om te werken met alle functies van de App. Hier werk je over de teams heen.
 •  
  • WIJ-OMGEVING: In de centrale ruimte werk je in de teams, die je deelt met andere personen (zie 2.2).

2.1.1 Navigatiebalk (mij-omgeving)

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer Activiteit Knop Activiteit om uw activiteiten binnen de app (= Feed) te bekijken. Dit is een overzicht van alles wat er is gebeurd binnen Teams.

Standaard staat dit op Feed, maar je kan dit ook wisselen naar ‘Mijn activiteit‘.  Je krijgt nu een lijst te zien met alles wat je de laatste tijd hebt gedaan in Teams. 

Selecteer Filteren (= 3 streepjes) in de rechterbovenhoek van de feed om specifieke typen berichten weer te geven, zoals ongelezen berichten, @mentions, antwoorden en vind-ik-leuks.

 

 

 

 

 

Selecteer Agenda Knop Vergaderingen aan de linkerkant van de app om alle komende vergaderingen en afspraken te bekijken. De agenda geeft alles weer dat gepland werd in Teams én Outlook.

In de linkerbovenhoek vind je de maand en het jaar. Selecteer deze om de agendaweergave te wijzigen in een datum, verleden of toekomst. Selecteer Vandaag om terug te gaan naar de huidige dag/week.

Je kan rechtsboven schakelen tussen een dag-, werkweek- of volledige weekweergave. Daarnaast kan je ook het menu openklikken en een vergadering starten of inplannen.

 

 

 

 

Hier krijg je een overzicht van al jouw teams. Hierbij kan het zowel gaan over teams waar je eigenaar/beheerder van bent, als teams waarvan je een lid bent.

Door op een team te klikken, kom je in de ruimte terecht die elke beheerder en elk lid zal zien.

Rechtsboven kan je klikken op de functie ‘lid worden of team aanmaken’ (zie verder op deze webpagina).

 

 

 

 

 

Het onderdeel opdrachten kan je enkel gebruiken voor teams die als een ‘klasteam‘ werden ingesteld (zie verder op deze webpagina en op de pagina Teams uitbreiding).

Je kan opdrachten maken/klaarzetten voor één of meerdere klasteams. Klik op de knop ‘Maken’.

 

 

 

 

 

 

 

Chatten is één van de belangrijkste functies in Teams. Hier gaat het zowel over afzonderlijke chats met slechts één persoon tot groepschats en gesprekken in volledige kanalen van Teams.

Je start één-op-één en kleine groepsgesprekken op dezelfde manier, namelijk door bovenaan uw chatlijst Nieuwe chat Pictogram Chatten in Teams.  te selecteren. Eenmaal in een chat kan je berichten verzenden met bestanden, koppelingen, emoji, stickers en GIF’s, …

Chat-gebruikersinterface image_520

Nadat je Nieuwe chatberichten hebt geselecteerd Pictogram Chatten in Teams. de naam van de persoon of personen hebt ingevoerd, stel je je bericht op in het tekstvak en selecteer je Vervolgens Verzenden Pictogram Een bericht verzenden.. Hiermee start je de chatsessie.

Een één-op-één-gesprek

Bovenaan het chatvenster heb je twee tabbladen, namelijk ‘Chat’ en ‘Bestanden’. In het tabblad ‘Chat’ vinden alle gesprekken plaats, via het tabblad ‘Bestanden’ kan je documenten delen.

In de balk bovenaan heb je ook nog de mogelijkheid om een videogesprek te starten, een audiogesprek te starten (= met microfoon), je scherm te delen en personen toe te voegen.

Onder de tekstbalk kan je heel wat opmaak aanpassen en zaken invoeren.

Als je de opmaakopties wilt openen, selecteer je Opmaak Knop Opmaak in Teams onder het vak waar u het bericht typt. Selecteer in deze uit uitgebreide weergave de tekst die u wilt opmaken en kies vervolgens een optie zoals B,of U om de tekst vet te maken, te onderstrepen of te onderstrepen. Er zijn ook opties voor markeringen, tekengrootte, tekstkleur, lijsten en meer.

Daarnaast kan je bezorgopties instellen (interessant voor dringende berichten), bestanden bijvoegen, emoji’s invoegen, GIF’s invoegen, stickers invoegen, een vergadering plannen, …

De chatfunctie binnen kanalen/teams wordt uitgelegd via deel 2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik je op de drie puntjes, dan kan je veelgebruikte MS 365 Apps of ‘third party Apps’ (= externe Apps van andere ontwikkelaars) toevoegen aan de navigatiebalk.

Meer info omtrent interessante Apps kan je terugvinden op de pagina ‘Interessante Apps voor Teams’.

2.2 Team aanmaken

Je maakt als volgt een nieuw team aan:

  • Selecteer in de navigatiebalk de knop ‘Teams’ en klik rechtsboven op ‘Lid worden of team maken‘.

  • Kies voor de optie ‘Een team maken‘.

  • Je maakt nu een keuze uit één van de verschillende types teams. Kies voor ‘Klas‘ wanneer je een team aanmaakt voor één of meerdere klasgroepen. Hier zijn één of meerdere docenten de teameigenaar en de leerlingen de leden. Kies voor ‘PLC’ (professional learning community) wanneer je een team wil aanmaken om samen te werken met collega’s. Hierbij kunnen alle collega’s optreden als teameigenaar, alsook bestaat de mogelijkheid dat bepaalde collega’s als lid worden toegevoegd.

  • De volgende stap is afhankelijk van de keuze voor een ‘Klas’ of ‘PLC’ team.
   • KLAS: Geef je team een duidelijke ‘Naam’ en eventueel een ‘Beschrijving’. Voeg daarna je leerlingen/studenten toe. Gebruik hiervoor de afkorting ‘UMS_Klas‘. Wil je meerdere klassen toevoegen, klik dan na het typen en selecteren van een klas op toevoegen. Typ dan een andere klas, selecteer de klas en klik op toevoegen. Dit kan je meerdere malen herhalen. Tot slot kan je ook Docenten (= collega’s) toevoegen. Daarna ga je automatisch naar de werkomgeving van je nieuw aangemaakte team.

   • PLC: Geef je team een duidelijke ‘Naam’ en eventueel een ‘Beschrijving’. Stel bij Privacy in of je een privé-team wenst aan te maken (= alleen de teameigenaar/eigenaren leden kunnen toevoegen) OF dat je een openbaar team wenst aan te maken (= iedereen in uw organisatie kan deelnemen). Voeg nadien de nodige mensen toe aan jouw team. Nadien ga je automatisch naar je werkomgeving van je nieuwe team.

2.3 Opbouw van een team

We leggen nu de focus op een team van het type ‘Klas’.  Standaard zal de werkomgeving van zo’n team er als volgt uitzien:

  • In een team kan je structuur creëren met behulp van kanalen (1 op bovenstaande afbeelding). Je kan dit vergelijken met het werken met mappen en bestanden op je computer. Zo kan je bijvoorbeeld een kanaal per klas aanmaken OF kanalen per onderdeel van je vak OF kanalen per hoofstukken/modules OF kanalen aanmaken voor die enkel beschikbaar zijn voor bepaalde leden van het team (= interessant voor groepswerk). 
  • Je kan de instellingen van je team aanpassen door op de drie puntjes naast je teamnaam te klikken (zie 2 op bovenstaande afbeelding)

    

   • Team beheren:  Dit geeft een overzicht van wat er in jouw team gebeurt. Hier kan je ook dingen instellen die zullen gelden voor al jouw kanalen.


    In het tabblad ‘Leden’ zie je een overzicht van de eigenaren/teambeheerders en de leden/gasten. Je kan ook leden toevoegen.

    Bij ‘Aanvragen in behandeling‘ kan je zien of er mensen zich kandidaat hebben gesteld om lid te worden van het team.

    In het tabblad ‘Kanalen’ krijg je een overzicht van je beschikbare kanalen, alsook een overzicht van je verwijderde kanalen. Je kan de verwijderde kanalen ook herstellen!

    De instellingen binnen het tabblad ‘Instellingen‘ dien je steeds te overlopen alvorens je het in gebruik neemt! Bij ‘Teamthema‘ kan je een afbeelding kiezen.  Bij ‘Lidmachtigingen‘ stel je alle rechten in voor de eigenaren en leden (!!!). Bekijk het onderstaande voorstel voor rechten en neem het eventueel over! Bij ‘@vermeldingen‘ kan je instellingen wie bij het communiceren bepaalde vermeldingen kan maken (zie deel 2.4 communiceren). Bij ‘Leuke dingen‘ kan je instellen of je wenst dat het gebruik van emoji’s, memes, GIF’s en stickers wordt toegestaan.

   • Kanaal toevoegen: Je kan extra kanalen aanmaken door op de drie puntjes naast je teamnaam te klikken en te kiezen voor de optie ‘Kanaal toevoegen‘. Je geeft een nieuw kanaal een goede naam, optioneel een beschrijving en je beslist via privacy of iedereen/bepaalde persoon er toegang toe hebben.

   • Lid toevoegen: Via deze functie kan je nog nieuwe leden en docenten/beheerders toevoegen.

  •  
   • Het team verlaten: Door deze functie te gebruik beslis je om zelf het team te verlaten.

   • Team bewerken: Hier kan je de naam en de afbeelding van je team aanpassen.

   • Het team verwijderen: Via deze functie kan je het team verwijderen.

2.3.1 Kanaal Algemeen

Standaard bevat elk team één kanaal, ‘Algemeen’. Het wordt altijd als eerste weergegeven in de lijst met kanalen van een team en kan niet worden verwijderd (elk team moet ten minste één kanaal hebben). De manier waarop het kanaal Algemeen wordt gebruikt, kan sterk verschillen.

  1. Je kan lesmateriaal uploaden via de knop in de werkruimte. Dit materiaal plaats je dan bij bestanden in de map ‘Lesmateriaal’. Hierin kunnen de leden (= leerlingen) niks wijzigen. Dit is dus de ideale plaats om bronmateriaal te plaatsen.

   LET OP: Dit is de enige plaats in Teams waar leerlingen niks kunnen aan wijzigen, toevoegen en verwijderen. Aan alle andere documenten en mappen die je aanmaakt buiten de map ‘Lesmateriaal’ of die je plaats in je andere kanalen kunnen de leerlingen wel werken.

   Daarnaast kan je ook je Class Notebook instellen.

    

  2. Door te klikken op ‘Nieuw gesprek’ kan je een nieuwe chat starten binnen het kanaal Algemeen. Meer info rond communiceren in deel 2.4.

    

  3. Via de knop ‘Vergaderen’ kan je een online vergadering opstarten. Meer info rond communiceren in deel 2.4.

    

  4. Standaard bevat je kanaal Algemeen twee tabbladen, namelijk Posts (= voor chat/communicatie) en bestanden (= voor het delen van bestanden). Bij bestanden kan je zelf een structuur creëren met mappen.

2.3.2 Class Notebook - Opdrachten - Cijfers

Alle informatie rond de onderdelen opdrachten/cijfers kan je terugvinden op de pagina Teams uitbreiding. Rond de Class Notebook wordt er een aparte pagina aangemaakt.

2.3.3 Andere kanalen

Initieel is alleen het kanaal ‘Algemeen’ beschikbaar. Wanneer je daarnaast één of meerdere andere kanalen aanmaakt, dan worden deze automatisch in alfabetische volgorde geplaatst onder in de kanalenlijst.

In bovenstaande afbeelding zie je de werkruimte van een kanaal. Hierbinnen is het ook mogelijk om een nieuw gesprek (= chat) (1) of online te vergaderen (3).

Standaard heeft een kanaal drie tabbladen (3), namelijk posts (voor communicatie), bestanden (voor documenten, ook te bewerken door de leden!) en notities. LET OP: Alle leerlingen/studenten in het kanaal kunnen lezen en schrijven in Notities!

Klik je in de kanalenlijst op de drie puntjes naast een kanaal, dan worden onderstaande opties beschikbaar:

  • Kanaalmeldingen: Hier stel je hoe je notificaties/meldingen krijgen van activiteit op je kanaal. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk ‘banner en feed‘ en ‘alleen weergeven in feed’.

    

   Bij banner en feed krijg je een ‘pop-up’ op je apparaat en komt er een melding van de post linksboven in je activiteiten overzicht.

   Bij alleen weergeven in feed komt er alleen een melding bij je activiteiten links boven.

   Je kies best voor de optie aangepast, waarna je instellingen voor meldingen kan doorvoeren. Tip: om het aantal meldingen te beperken, is het een goed idee om de optie ‘alleen weergeven in feed‘ te kiezen.


 •  
  • Verbergen/weergeven:  Als je niet wilt dat een team of kanaal wordt weergegeven in je lijst met teams, dan kan je dit verbergen. Ga naar de naam van een team of kanaal en selecteer meer opties Knop Meer opties > verbergen. Dit is een uitstekende manier om de lijst op te schonen en de focus te leggen op de teams en kanalen waarop je effectief actief bent.
  • Voor verborgen kanalen gaat u naar de onderkant van het team, opent u de lijst met verborgen kanalen en selecteert u vervolgens meer opties Knop Meer opties > weergeven.

    

  • Kanaal beheren:
   Hier kan je je voorkeuren voor kanaaltoezicht instellen.
   Toezicht is standaard uitgeschakeld. Dit wil zeggen dat iedereen (= eigenaar/lid) een nieuw bericht kunnen starten.

Het is echter ook mogelijk om het kanaaltoezicht op aan te plaatsen en de rechten voor het plaatsen van nieuwe berichten aanpassen. Als kanaaltoezicht is ingeschakeld, kunnen alleen eigenaren/beheerders nieuwe berichten beginnen. Daarnaast kan je instellen om leden mogen reageren.

 •  
  • Dit kanaal bewerken: Via deze functie kan je de naam en de beschrijving van het kanaal aanpassen.
 •  
  • Dit kanaal verwijderen: Via deze functie kan je het kanaal verwijderen.

2.4 Communiceren binnen een team

2.4.1 Chatten

  1. Selecteer een kanaal waarbinnen je wil chatten. BELANGRIJK: kies gericht! Wil je een algemene melding doen, communiceer dan via het kanaal ‘algemeen’. Wil je communiceren aan een bepaalde klas of rond een bepaald thema. Kies dan het daarvoor bestemde kanaal.

  2. Start onderaan met een nieuw gesprek. Een heel belangrijke functie hierbij is de knop ‘Opmaken’ (links onderaan)! Hierdoor kan je heel wat extra chatmogelijkheden gebruiken. Zo kan je kiezen om een ‘Nieuw gesprek’ of een ‘Aankondiging’ te sturen. De aankondiging valt meer op dan een gewoon bericht. Je kan instellen of ‘Iedereen kan beantwoorden‘ of ‘U en moderatoren kunnen beantwoorden‘. Je kan een bericht ook posten in meerdere teams/kanalen.

   Geef je bericht een duidelijk onderwerp en een boodschap die to-the-point is.  Voeg de nodige opmaak toe.

   Onderaan heb je ook nog de mogelijkheid om bepaalde extra’s aan je bericht toe te voegen (vb. bestand, emoji, …)

  3. Nadat je je bericht hebt verzonden, komt het in de werkomgeving terecht. De leden van het team krijgen hiervan een melding in hun werkomgeving. Het is mogelijk om te antwoorden via de knop ‘Beantwoorden’.
  4. Als je met de muiscursor op een bericht gaat staan, dan kan je rechts via de ‘drie puntjes (…) de opties openen.

   Verwijderen: indien je de nodige rechten hebt, kan je een bericht verwijderen.

   Vastmaken: Dit zorgt ervoor dat je bericht bovenaan blijft staan. Dit doe je enkel voor erg belangrijke berichten.

  5. Als u iemands aandacht wilt krijgen in een kanaal- of chatgesprek, kunt u hem of haar @vermelden. Typ gewoon @ vóór de naam van de persoon en selecteer deze vervolgens in het menu dat verschijnt (vb. @Katrien). Wanneer een @mention ontvanger een melding ontvangt, wordt deze rechtstreeks naar het punt in het gesprek waar ze zijn genoemd, geselecteerd. Als anderen ook toegang hebben tot een bepaald kanaal, kunnen zij deze @mentions mogelijks ook zien. Wil je alle leden van een team wijzen op een bericht, typ dan gewoon ‘@team‘. Wil je alle leden van een kanaal wijzen op een bericht, typ dan ‘@kanaalnaam‘. Let op: wees zuinig op de ‘@mentions’.

2.4.2 Vergaderen

In elk team bestaat de mogelijkheid om online te vergaderen. Je doet dit binnen een kanaal van een team. 

1. Selecteer een kanaal binnen een team.

2. Kies voor de optie ‘Nu vergaderen‘ of ‘Een vergadering plannen’.

3. Bij het plannen van een vergadering vul je onderstaand formulier in. Daarna klik je op verzenden. Je kan bepaalde deelnemers uitnodigen, of een uitnodigen versturen naar een volledig team/kanaal. Ook kan je een terugkerende/herhalende vergadering inplannen (vb. wekelijks).  Bij opties voor antwoorden kan je instellen of de genodigden moeten reageren of ze aanwezig zullen zijn en of ze de uitnodiging kunnen doorsturen naar andere personen.

4. De vergadering wordt automatisch geplaatst in de Outlook-agenda van de mensen die werden uitgenodigd. 

Start je een vergadering op, dan dien je eerst nog enkele zaken in te stellen. BELANGRIJK: Geef je vergadering een duidelijke naam!

Daarna kom je in de vergaderruimte terecht:

1. Deelnemers weergeven: Wanneer je hierop klikt, verschijnt er een zijbalk met alle deelnemers.  Door in het vak ‘Naam typen’ de naam van een deelnemer te typen, kan je deze uitnodigen. Daarnaast kan je met behulp van de functie ‘Uitnodiging delen’ de link naar de uitnodiging doorsturen naar anderen. Klik je op de drie puntjes (…), dan krijg je twee functies ter beschikking (‘Machtigingen beheren’ en ‘Vergadering  vergrendelen’)

  • Machtigingen beheren: Hier kan je allerhande vergaderopties instellen.
   • Wie hoeft niet in de lobby te wachten: Wie kan onmiddellijk deelnemen aan de vergadering, wie moet nog een toestemming krijgen van een organisator?
   • Melden wanneer bellers deelnemen aan de vergadering of deze verlaten.
   • Wie kan presenteren (= iets delen)?
    OPMERKING: Kies je voor de optie ‘Alleen ik’, dan ben jij eigenaar van de vergadering en kan jij alleen opties wijzigen (deelnemers dempen/muten, deelnemers verwijderen, …). Indien je ook anderen de mogelijkheid geeft om te presenteren, dan kunnen ze in principe ook de leraar dempen en verwijderen uit de vergadering.
   • Mogen deelnemers hun microfoon gebruiken?
   • Mogen deelnemers hun camera gebruiken?
   • Wordt de vergadering automatisch opgenomen?
   • Mogen deelnemers reageren?
  • Vergadering vergrendelen: Door de vergadering te vergrendelen, voorkom je dat ongewenste personen de vergadering kunnen betreden.

2. Gesprek weergeven: Als je hierop klikt, verschijnt er een zijbalk met een ingebouwde chatfunctie. Ook hier kun je terug gebruik maken van ‘@vermeldingen’.

3. Reacties: Hier kan je reageren op wat er gezegd wordt met een handje of een emoticon. Vooral het ‘handje’-icoon is handig in functie van online lesgeven.

4. Aparte vergaderruimten: Zie pagina Teams uitbreiding

5. Meer acties: 

  • Apparaatinstellingen: Hier kan je uw camera, luidsprekers en microfoon instellen en testen.

  • Vergaderopties: Dit zijn dezelfde opties als bij ‘Machtigingen beheren’ (zie hierboven).

  • Notities maken: Deze functie kan je gebruiken wanneer je notulen van de vergadering wenst te maken. Deze notulen worden gemaakt binnen het team/kanaal (extra tabblad). Deze notulen zijn nadien voor alle deelnemers beschikbaar.
 •  
  • Galerie / grote galerie / modus samen: Dit zijn verschillende manieren om de deelnemers visueel te tonen in de vergadering.

  • Achtergrondeffecten toepassen: Indien gewenst, kan je een alternatieve achtergrond kiezen voor jezelf. Je kan klikken op voorbeeld en indien gewenst dit ook toepassen.

  • Opname starten/stoppen: Het is mogelijk om een vergadering op te nemen. Deze blijft daarna standaard 21 dagen beschikbaar via het tabblad posts in het kanaal waar werd vergaderd. LET OP: Vooraleer je start met opnemen, moet je aan de deelnemers de toestemming vragen (GDPR).

6. Camera aan/uitschakelen

7. Microfoon dempen / demping opheffen

8. Inhoud delen: Als je jouw scherm tijdens een vergadering wilt delen, klik dan op inhoud  delen in het Microsoft Teams menu. Kies vervolgens of je jouw hele bureaublad, een venster of het PowerPoint-bestand dat u wilt delen. Wanneer u klaar bent met delen, kiest u in het menu voor de optie delen stoppen.  

Het is mogelijk om heel wat zaken in te stellen in verband met het delen van materiaal:

  • Met computergeluid: is het belangrijk dat de computergeluiden van uw toestel ook te beluisteren zijn door de anderen? Vind dit dan aan.
  • Presentatormodus: Je kan een keuze maken uit verschillende manieren om te presenteren.
  • Scherm / venster / PowerPoint Live: Hier maak je een keuze van wat je wenst te delen met de deelnemers.
  • Microsoft Whiteboard: Zie Teams uitbreiding

9. Verlaten/ophangen: Via deze functie verlaat je de vergadering of beëindig je de vergadering. LET OP: Indien je enkel de vergadering verlaat, kunnen de andere deelnemers nog verder vergaderen!