Online tools

In dit hoofdstuk leer je heel wat tools kennen die je kan gebruiken om vlot (samen) te werken met behulp van ICT.

1. Plannen / brainstormen / vragenlijsten en enquêtes

1.1 Padlet

Padlet kan je zien als een digitaal prikbord waarop je zaken kan posten. Je kan een prikbord voor jezelf aanmaken (vb. bronnen verzamelen). Toch wordt Padlet het vaakst gebruikt om samen te werken. Je kan dit gebruiken om te brainstormen of om informatie te delen met anderen.  Met de gratis versie kan je drie padlets aanmaken. Er is reclame aanwezig. Het betalende account geeft een oneindig aantal Padlets en geen reclame.

Je kan allerhande informatie toevoegen aan je Padlet!

1.2 Microsoft Planner

Microsoft Planner is een onderdeel van de Office 365 omgeving. Het een handige tool om je projecten mee te plannen. Met Planner bepaal je welke werkzaamheden er wanneer en (eventueel) door wie worden gedaan. Het is ideaal om in een team op te lijsten en te verdelen. Ook voor je eigen taken is Planner heel geschikt. 

In je Microsoft 365-omgeving kies je voor alle Apps en kies je voor planner.

Je start een plan door in de Planneromgeving te klikken op ‘Nieuw Plan‘. Je geeft de nieuwe planning een logische naam. Je krijgt de mogelijkheid om een plan openbaar te stellen of vertrouwelijk te maken. In het laatste geval kunnen alleen leden je toevoegt de inhoud van jouw planning bekijken.

In Planner werk je met Buckets. Dit zijn kolommen waar je verschillende taken onder kunt hangen. Elke taak kan je nog één of meerdere subtaken geven. Elke (sub)taak kan je toewijzen aan een persoon. Er zijn heel wat manieren waarop je taken kan verdelen met behulp van de buckets. Enkele voorbeelden kan je hieronder terugvinden.

Werk je in groep? Dan kan je leden toevoegen aan je planning door bovenaan in het menu bij ‘Leden’ namen in te voeren. Eens leden zijn toegevoegd, kan je ook taken aan hen toewijzen.

Je kan een plan linken aan de Outlook-app, zodat alle taken onmiddellijk worden opgenomen in je Outlook-agenda.

1.3 Google Formulieren

 

Google Formulieren (Forms) is een gratis, makkelijk te gebruiken onderdeel van Google waarmee je vragenlijsten (enquêtes) of toetsen kunt maken en afnemen. De uitslag daarvan komt automatisch in excel te staan, waardoor het snel en makkelijk te analyseren is en daarbij je toetsen zelfs automatisch kunt nakijken.

Je kunt veel verschillende dingen toevoegen aan je vragenlijst: titel en onderschrift (handig voor bijvoorbeeld een instructie op de eerste pagina), verschillen typen vragen (lange en korte open vragen, multiplechoice, dropdown, checkboxes etc.), video’s vanuit YouTube, afbeeldingen en zo nog enkele opties.

Ook kun je sections (pagina’s) aanmaken, waarop je de verschillende onderdelen neerzet – op die manier zorg er je er voor dat het niet één lange vragenlijst wordt maar dat het netjes per blok op een volgende pagina staat. Vervolgens kun je gemakkelijk de volgorde veranderen door de verschillende onderdelen te schuiven (zelfs als de vragenlijst al is verstuurd). Ook kun je per vraag aangeven of deze verplicht moet worden ingevuld of niet (required). 

Heb je een vragenlijst afgewerkt, dan kan je deze verzenden (Send) via e-mail, een link doorsturen of de vragenlijst plaatsen op een website. 

Via het tabblad Responses kan je de antwoorden op je formulier bekijken. Het is ook mogelijk om een rekenblad (Spreadsheet) te maken waarbij de antwoorden overzichtelijk in een tabel worden weergegeven.

BELANGRIJK: Het is mogelijk om met meerdere mensen aan één vragenlijst te werken! Hoe? Eén persoon start een vragenlijst en voegt andere leden toe. Klik op More (drie puntjes) en kies voor ‘Add collaborators’. Voeg mensen toe op basis van een e-mailadres of stuur de link door.

2. Bestanden versturen met WeTransfer

Wetransfer is een platform waarmee je gratis (grote) bestanden kan verzenden. Het gebruik ervan vraagt geen registratie, is volledig gratis, je kan tot 2GB verzenden. Het maakt niet uit of het één heel groot bestand is of vele kleine, als het maar onder de 2 GB blijft. De bestanden blijven twee weken beschikbaar.

Het gebruik is eenvoudig:

 • Ga naar wetransfer.com
 • Klik op Voeg bestanden toe en selecteer de bestanden die u wilt versturen.
 • Klik op Openen.
 • De geselecteerde bestanden komen in een lijst te staan. Klik onderaan de lijst op het plusje om meer bestanden toe te voegen. Scrol hiervoor eventueel naar beneden.
 • Klik in het vak Email naar en typ het e-mailadres van de ontvanger. U kunt naar maximaal drie adressen tegelijk mailen.
 • Klik in het vak Je e-mailadresen voer uw eigen e-mailadres in. De ontvanger kan daarmee zien van wie hij de bestanden krijgt en eventueel antwoorden.
 • Schrijf in het vak ‘Bericht’ eventueel een toelichting. Dit wordt meegestuurd met de bestanden.
 • Klik op Versturen.
 • BELANGRIJK: Mogelijk stuurt WeTransfer u een e-mail om te verifiëren of uw mailadres wel klopt. Open de mail van WeTransfer en vul de verificatiecode in op de webpagina. Klik op Verifieer.

OPDRACHTEN

1. PADLET

 • Maak een account aan op het Padlet-platform.
 • Maak een Padlet van het type ‘Kolom‘ (Column) aan.
 • Deze Padlet bevat 3 kolommen, namelijk (1) Gezin, (2) Hobby’s en (3) Toekomst
 • In de kolom Gezin voeg je minimaal 5 berichten toe en geef je wat meer informatie over de samenstelling van je gezin, je woonplaats, je huisdier, … Wees creatief!
 • In de kolom Hobby’s voeg je minimaal 5 berichten toe en geef je wat meer informatie over je hobby’s.
 • In de kolom Toekomst voeg je minimaal 5 berichten toe en geef je wat meer info over hoe je je eigen toekomst ziet.

BELANGRIJK: Je Padlet bevat verschillende foto’s, verschillende internetlinks, minimaal één plaats/locatie en minimaal één filmpje. Maak hier een mooi, persoonlijk en creatief werk van!

Ben je klaar, dan laat je de leraar langskomen om je eindresultaat te controleren.

2. MICROSOFT PLANNER

Maak onderstaande planning na. Let op de details! Deel deze planning daarna met de leraar aan de hand van het e-mailadres frederik.thomas@tsmmechelen.net. 

3. GOOGLE FORMULIEREN

Je meldt je aan bij Google (maak eventueel een account aan) en gaat naar de module Google Formulieren. Je maakt een nieuw formulier aan.

 • Naam formulier en titel Sectie 1: COVID-19 ervaringen bij jongeren
 • Formulierbeschrijving (Sectie 1): Met deze enquête willen wij een zicht krijgen op de ervaringen van jongeren ten tijde van COVID-19
 • Vraag 1: Zou je je laten vaccineren tegen COVID-19 als er een veilig, werkzaam en gratis vaccin is? (meerkeuze, mogelijke antwoorden zijn ‘zeker wel’, ‘waarschijnlijk wel’, ‘misschien’, ‘waarschijnlijk niet’ en ‘zeker niet’)
 • Vraag 2: Ben je een voorstander van het dragen van een mondmasker in de klas? (dropdown, mogelijke antwoorden zijn ‘geen mening’, ‘neen’ en ‘ja’)
 • Vraag 3: Leef je de quarantaineregels na? (Lineaire schaal met 4 onderdelen, 1 = nooit, 4 = altijd)
 • Vraag 4: maak je onderstaande tabel na met behulp van een meerkeuzeraster.
 • Vraag 5: In welke mate ben je veranderd door de lockdown? (Open vraag, alinea)

BELANGRIJK:

 • Je vragenlijst bestaat uit vier secties. De titel van het formulier en omschrijving vallen onder sectie één. Vraag 1 valt onder Sectie 2 (titel ‘Vaccin’). Vraag 2, 3 en 4 vallen onder Sectie 3 (titel ‘Maatregelen’). Vraag 5 valt onder sectie 4 (titel ‘Lockdown’).
 • Jouw formulier bevat minimaal één afbeelding en één video. Alle vragen moet verplicht worden ingevuld!

Als je klaar bent, dan verzend je dit formulier naar de leraar (frederik.thomas@tsmmechelen.net).

4. WETRANSFER

Download onderstaande testdocumenten en stuur deze via WeTransfer door naar de leraar (frederik.thomas@tsmmechelen.net). Belangrijk: Alle documenten worden in 1 transfer verstuurd!

Document 1   –   Document 2   –   Document 3   –   Document 4   –   Document 5

5. Bronnen