OneDrive verdieping

Onedrive verdieping

Info

1. Met jou gedeelde bestanden / mappen

1.1 Raadplegen via browser

1.2 Raadplegen via Office App

1.3 Synchroniseren van met jou gedeelde bestanden / mappen

1.4 Snelkoppeling maken naar ‘Mijn bestanden’

2. Ruimte vrijmaken versus behouden op apparaat

2.1 Mappen altijd behouden op je apparaat

2.2 Ruimte vrijmaken op je apparaat

3. Prullenbak

3.1 Prullenbak in OneDrive

3.2 Prullenbak in Windows

4. Scannen met OneDrive App (Smartphone / Tablet)

4.1 Scannen

4.2 Ingescande pdf-teksten openen met Word

1. Met jou gedeelde bestanden / mappen

Op de pagina OneDrive basis leerde je reeds hoe je eigen bestanden en mappen kan delen met andere personen. Wat als nu iemand ander een map of bestand met jou deelt? Waar vind je dit dan terug?

Normaal gezien krijg je altijd een melding wanneer iemand een bestand of map met jou deelt. Dit gebeurt onder de vorm van een e-mailbericht.

Eens een map of bestand met jou is gedeeld, dan kan je dit online met een browser of via de Office App raadplegen. 

1.1 Raadplegen via browser

  • Open op je computer je OneDrive App en klik op ‘Online Weergeven‘. Normaal gezien opent er zich een browser en ga je onmiddellijk (zonder aan te melden) naar je OneDrive-omgeving.

  • Selecteer in het menu linksboven de optie ‘Gedeeld’.  Op deze pagina kan je bovenaan twee tabbladen selecteren, namelijk ‘Gedeeld met u‘ en ‘Gedeeld door u‘.

  • Bestanden en mappen in het tabblad ‘Gedeeld door u‘ zijn ook beschikbaar bij je bestanden. Wanneer je klikt op de drie puntjes, kan je bestanden delen met extra personen of bepaalde deelrechten verwijderen via ‘Toegang beheren‘.

  • Bestanden en mappen in het tabblad ‘Gedeeld met u‘ zijn initieel enkel beschikbaar en raadpleegbaar via deze pagina. Afhankelijk van de rechten (raadplegen <=> bewerken), kan je de bestanden openen en eventueel aanpassen. 

  • Wens je dat deze bestanden of mappen ook beschikbaar worden gesteld via je Windows Verkenner? Bekijk dan deeltje ‘1.3 Synchroniseren van met jou gedeelde bestanden /mappen’

1.2 Raadplegen via Office App

  • Open de Office App.
 •  
  • Klik in het midden van het werkvenster op de optie ‘Gedeeld met mij‘.

  • Op deze pagina kan je een overzicht terugvinden van de bestanden en mappen die gedeeld werden met jou. Door erop te klikken worden deze geopend met behulp van een browser.

  • Wens je dat deze bestanden of mappen ook beschikbaar worden gesteld via je Windows Verkenner? Bekijk dan deeltje ‘1.3 Synchroniseren van met jou gedeelde bestanden /mappen’

1.3 Synchroniseren van met jou gedeelde mappen

Met jou gedeelde mappen zijn aanvankelijk niet beschikbaar via de Windows Verkenner. Toch kan je met een eenvoudige handeling ervoor zorgen dat dit wel mogelijk wordt.

WERKWIJZE

  • Open een met jou gedeelde map via de browser of de Office App en klik bovenaan op de functie ‘Synchroniseren’
 •  


  • Open je Windows Verkenner en klik op de map ‘KITOS Scholen‘ en dus niet ‘OneDrive – KITOS Scholen’. Hierin kan je de met jou gedeelde map (en alle onderliggende bestanden) terugvinden.
   BELANGRIJK: Deze map staat vermeld onder de naam ‘Persoon die met jou deelt + Ursulinen Mechelen + Naam map’

  •  Als je wijzigingen doorvoert in de bestanden in een met jou gedeelde map, dan worden deze ook aangepast in de cloud. Ook kan je met verschillende personen tegelijk aan documenten werken.

1.4 Snelkoppeling maken naar 'Mijn bestanden'

Vind je het niet zo handig dat een met jou gedeelde map niet beschikbaar is in je eigen OneDrive-omgeving? Dan kan je ook een snelkoppeling maken naar je eigen bestanden

Werkwijze:

  • Open een map die door iemand anders met jou is gedeeld.
  • Klik bovenaan in het menu op de functie ‘Snelkoppeling toevoegen naar Mijn bestanden’.

  • Deze snelkoppeling wordt dan zowel online beschikbaar in mijn bestanden als beschikbaar via de Windows verkenner.

  • Indien gewenst kan je deze snelkoppeling nog knippen en kopiëren naar een gewenste/logische plaats.

2. Ruimte vrijmaken versus behouden op apparaat

Op de pagina OneDrive basis leerde je dat sommige bestanden / mappen beschikbaar zijn op het apparaat (= vinkje), terwijl andere bestanden / mappen online beschikbaar zijn (= wolkje). Wanneer je op de laatste klikt, worden ze gedownload en beschikbaar gesteld op je toestel.

Wat als je nu heel vaak werkt in een bepaalde map én ook vaak werkt wanneer er geen directe internetverbinding beschikbaar is (vb. op de trein)? Dan is het handig om ervoor te zorgen dat die map in zijn volledigheid beschikbaar is op je toestel. Deze staat dan in zijn volledigheid op je harde schijf en wordt, als er internet beschikbaar is, gesynchroniseerd met je cloudomgeving.

Echter, wat als je zelden gebruik maakt van een bepaalde map en deze toch bepaalde belangrijke bestanden bevat (vb. archief)? Dan is het handig om ervoor te zorgen dat die map enkel in zijn volledigheid beschikbaar is via het internet. Zo kan je ruimte vrijmaken op je harde schijf.

2.1 Mappen altijd behouden op je apparaat

  • Open de Windows Verkenner
 •  
  • Klik met de rechtermuisknop op een map die altijd ter beschikking wil hebben op je apparaat.
 •  
  • Selecteer de optie ‘Altijd behouden op dit apparaat‘.
 •  
  • Er verschijnt bij alle mappen en bestanden in deze map nu een donkergroen vinkje (= altijd beschikbaar op dit apparaat). Als je op de rechtermuisknop klikt, staat ‘Altijd behouden op dit apparaat’ aangevinkt.

2.2 Ruimte vrijmaken op je apparaat

  • Open de Windows Verkenner
 •  
  • Klik met de rechtermuisknop op een map die enkel ter beschikking mag zijn via het internet.
 •  
  • Selecteer de optie ‘Ruimte vrijmaken‘.

  • Er verschijnt bij deze map en alle onderliggende mappen / bestanden een wolkje (beschikbaar indien online)
 •  
  • LET OP: eens je bestanden binnen deze map opent, worden ze wel terug gedownload op je apparaat.

3. Prullenbak

Als je bestanden / mappen verwijderd uit je OneDrive omgeving, dan worden deze tijdelijk geplaatst in een prullenbak. Als je per ongeluk een bestand of map in een OneDrive verwijderd, dan kan je dit later herstellen.

BELANGRIJK: je dient het onderscheid te maken tussen (1) bestanden die enkel online beschikbaar zijn en die werden verwijderd (via verkenner, browser, Office App) EN (2) bestanden die beschikbaar zijn op het apparaat zelf en die werden verwijderd.

3.1 Prullenbak in OneDrive

Link naar video Microsoft

  • Open op je computer je OneDrive App en klik op ‘Online Weergeven‘. Normaal gezien opent er zich een browser en ga je onmiddellijk (zonder aan te melden) naar je OneDrive-omgeving.

  • Selecteer linksboven de ‘Prullenbak’.

Nu zijn er verschillende opties:

  • Klik je op ‘Prullenbak leegmaken‘ zonder eerst bestanden/mappen te selecteren? Dan wordt alles verwijderd. Bestanden en mappen worden automatisch na 93 dagen verwijderd.
 •  
  • Selecteer je bepaalde bestanden / mappen? Dan kan je deze ‘Verwijderen’ of ‘Terugzetten’.

3.2 Prullenbak in Windows

Als je bestanden of mappen hebt verwijderd uit uw OneDrive, dan is het ook een goed idee om te controleren of je bestanden ook staan in de Prullenbak van Windows.

  • Klik op je bureaublad op de Prullenbak.

  • Je kan in de ‘Oorspronkelijke locatie‘ zien of een bestand afkomstig is van je OneDrive-omgeving. Ook hier heb je terug de mogelijkheid om bestanden/mappen terug te zetten of te verwijderen.

4. Scannen met OneDrive App (Smartphone / Tablet)

4.1 Scannen

De OneDrive app voor Smartphone / tablet heeft een heel interessante functie voor het inscannen van documenten (afbeeldingen, teksten, …). 

Werkwijze:

  1. Open de OneDrive-app op je smartphone / tablet en klik op het foto-icoon dat centraal onderaan in het menu beschikbaar is.

2. Leg je document op een egale achtergrond en hou je smartphone/tablet op die manier zodat er een correcte blauwe kader verschijnt.

3. Klik op de knop om het document in te scannen en klik daarna op bevestigen. 

4. Hierna heb je 3 mogelijkheden:

a. Je kan nog een extra document/pagina inscannen door op ‘Pagina (+)’ te klikken. Dit wordt automatisch toegevoegd aan het huidige ingescande document.

b. Je kan het ingescande document bijwerken (filters, bijsnijden, draaien, tekst, …)

c. Je kan het ingescande document opslaan door op ‘Gereed’ te klikken. Je kiest hier een correcte bestandsnaam en bestandslocatie binnen je OneDrive-omgeving.