Interessante Apps voor Teams

Interessante Apps om te integreren binnen Teams

1. Inleiding

Teams is de ideale tool om een digitale klasruimte te creëren. Naast het aanmaken en instellen van een nieuw klasteam, kan je ook linken leggen met heel wat leuke en interessante apps. Sommige van deze apps zijn onderdeel/eigendom van Microsoft, andere zijn zogenaamde ‘third party apps‘ (tools gemaakt door andere bedrijven waarmee Microsoft samenwerkt).

Je kan een link leggen met een app door deze toe te voegen als een nieuw tabblad.

Werkwijze:

  • Selecteer een kanaal binnen een team.
  • Klik in het kanaal bovenaan in het menu op ‘+’.

  • Selecteer de App die je wenst toe te voegen. Gebruik eventueel de zoekfunctie.

  • Dit tabblad is nu beschikbaar in het kanaal. Er wordt ook een bericht in het tabblad ‘Posts’ geplaatst omtrent de toevoeging van deze app.

2. Website, Youtube & Stream

2.1 Website

Maak je vaak gebruik van een welbepaalde website? Dan kan je makkelijk een tabblad aanmaken met een directe link ernaar.

Werkwijze:

  • Klik in het gewenste kanaal op de ‘+’ om een tabblad toe voegen.
  • Kies de functie ‘Website’ (gebruik eventueel de zoekfunctie)

  • Geef het tabblad een duidelijke naam en voer de URL (adres website) in.

  • Klik op ‘Opslaan’. Het tabblad is nu beschikbaar. Handig is ook dat de website onmiddellijk wordt geopend binnen Teams!

2.2 Youtube

Maak je vaak gebruik één welbepaald filmpje dat beschikbaar is via Youtube? Dan kan je dit makkelijk toevoegen via een tabblad.

Werkwijze:

  • Klik in het gewenste kanaal op de ‘+’ om een tabblad toe voegen.
  • Kies de functie ‘Youtube’ (gebruik eventueel de zoekfunctie)

  • Klik op ‘Toevoegen’ om Youtube beschikbaar te stellen via je kanaal.

  • Plak de link van een welbepaald filmpje in het vak en klik op het vergrootglas (!!!). Klik daarna op opslaan.

BELANGRIJK: Maak je vaak gebruik van een kanaal op Youtube waar meerdere interessante filmpjes beschikbaar zijn. Dan kan je beter kiezen om de link naar dit kanaal toe te voegen zoals een website (zie 2.1).

2.3 Stream

MS Stream is de videoservice binnen MS 365 (alternatief voor Youtube). Binnen MS Stream kan je je eigen video’s structureren binnen kanalen. Nadien kan je via een tabblad een link naar een kanaal of één enkele video leggen binnen Teams.

Werkwijze:

  • Klik in het gewenste kanaal op de ‘+’ om een tabblad toe voegen.
  • Kies de functie ‘Stream’ (gebruik eventueel de zoekfunctie)

  • Selecteer of je de link naar een kanaal of een video wil leggen. Plak de link in het eerste vak en geef daarna het tabblad een logische naam. Klik daarna op opslaan om het tabblad toe te voegen.

3. Mindomo

Mindomo en Mindmeister zijn twee Apps die je kan gebruiken om te brainstormen, om mindmaps te maken, …

LET OP: In de gratis versie van mindomo kan elke leraar/leerling 3 mindmaps opslaan.

Wanneer je Mindomo als een persoonlijke tool wenst te gebruiken, dan kan je deze links in je ‘Mij-omgeving’ toevoegen door op ‘…’ te klikken en Mindomo te selecteren. In dat geval kan je makkelijk zelf dingen maken of starten van bestaande sjablonen. Dit doe jij dan apart ter voorbereiding van bepaalde lessen, om dit dan op een later moment te delen of ter beschikking te stellen voor leerlingen/collega’s. 

BELANGRIJK: Ondanks je Mindomo toevoegt, zal de app toch verdwijnen als je deze niet vastmaakt aan de zijbalk. Wil je de app steeds ter beschikking? Dit doe je door met de rechtermuisknop te klikken op de app en dan te kiezen voor de optie ‘Vastmaken’.

Daarnaast kan je één mindmap als een tabblad binnen een team toevoegen. In dat geval kies je voor één van je gemaakte mindmaps/schema’s toe te voegen, een sjabloon toe te voegen (nog wijzigbaar) of een lege mindmap te openen die je dan tijdens een les opbouwt. 

Voeg je op deze manier iets toe, dan kunnen zowel leraar, collega als leerling er zaken aan aanpassen!

3.1.1 Basishandelingen

Wanneer je een lege mindmap / sjabloon opstart, dan kom je in onderstaande werkomgeving terecht.

Wil je een extra onderdeel toevoegen, klik dan eerst op het onderdeel waaraan je een verbinding wil maken en dubbelklik in je werkomgeving. Een andere manier om te werken is met de opties in de balk bovenaan (onderwerp / subonderwerp toevoegen).

Selecteer je een onderdeel, dan krijgt het een blauwe rand en een blauw/wit pijltje rechtsboven. Klik je op het pijltje, dan krijg je heel wat opties om je mindmap aan te passen.

Als je de control-toets ingedrukt houdt én met de linkermuisknop klikt op onderdelen van je mindmap, dan is het mogelijk om tegelijkertijd meerdere zaken te selecteren.

Klik je op de +, dan krijg je de mogelijkheid om materialen/linken toe te voegen:

  • een gedetailleerde beschrijving
  • een opmerking
  • een koppeling naar een website
  • een video
  • een afbeelding
  • een pictogram
  • een audiobestand
  • een afgrenzing (= rand rond een onderdeel van je mindmap)
  • Relatielink tussen twee onderwerpen

Via deze categorie kan je de stijl, vulling en rand van elk van de onderdelen van je mindmap aanpassen naar eigen keuze. Zoals reeds gezegd, kan je met behulp van de control-toets ervoor zorgen dat je de aanpassingen op meerdere onderdelen kan toepassen.

Via deze categorie kan je per onderdeel de stijl van de tekst en het lettertype naar eigen keuze aanpassen.

Via dit onderdeel kan je de structuur van je mindmap wijzigen, de opmaak van de pijltjes/verbindingen aanpassen, als ook de spatiëring (afstand) tussen de onderdelen instellen.

Mogelijkheid om onderdelen te:

  • Knippen
  • Kopiëren
  • Plakken

Via de functie invoegen heb je heel interessante opties (!!!)

  • Zwevend onderwerp: Losstaand onderdeel
  • Dubbel onderwerp: Extra onderwerp
  • Onderwerp met dito stijl
  • Subonderwerp als taak (= kan je afvinken)

Via de functie stijl kan je:

  • Stijl kopiëren: Selecteer een onderdeel en kies voor deze optie om de stijl te kopiëren
  • Kopieer opmaak: Selecteer een onderdeel en klik op ‘Kopieer opmaak’ om de gekopieerde stijl toe te passen.
  • Stijl wissen: keer naar oorspronkelijke opmaak terug.

Via de functie Extra kan je 

  • Stel in als taak: Onderdeel afvinkbaar maken
  • Nummering: automatische nummering toevoegen aan je mindmap

3.1.2 Afwerking

We bekijken even de functies die het algemene menu ter beschikking stelt:

  • Terwijl je werkt aan een mindmap, wordt deze op regelmatige basis automatisch opgeslagen.

    

  • Een kopie maken: Via deze optie heb je de mogelijkheid om een kopie van een mindmap te maken.

    

  • Exporteren en Afdrukken: Via de gratis versie heb je alleen de optie om een mindmap te exporteren naar een tekstbestand en een mindomo bestand. Je kan je mindmap niet afdrukken.
   TIP: Om het exporteren te omzeilen, kan je ook kiezen om een schermafbeelding te maken van je volledige mindmap. 

Een alternatief voor Mindomo is Mindmeister (zie onderstaande video’s).

4. Kahoot

Kahoot is een tool waarmee je aan de studenten bijvoorbeeld een interactieve quiz kan aanbieden. Het werkt op elk toestel. Studenten geven via hun smartphone of laptop antwoorden op de multiple choice vragen. De juiste en de gegeven antwoorden worden getoond op groot scherm.

Je kan je met je Microsoft Account aanmelden en een ‘Free’ account aanmaken.

In onderstaand filmpje kan je leren hoe je je eigen Kahoot quiz kan maken.

Hoe koppel je Kahoot nu aan Teams? Werkwijze:

  • Nadat je Kahoot als een nieuw tabblad hebt toegevoegd, moet je je aanmelden (vb. met je Microsoft account).
  • Klik je op het tabblad, dan krijg je een overzicht van de door jou gemaakte Kahoots.

  • Klik je bij één van je Kahoots op spelen, dan krijg je 2 mogelijkheden: Start en Toewijzen.

  • Kies je voor de optie ‘Start’, dan zal je een ‘live-spel’ starten in een kanaal. De leden maken dit dus op het moment zelf. Hierbij heb je enerzijds de mogelijkheid om te kiezen voor de klassieke modus, waarbij elk lid op zijn/haar toestel apart speelt. Anderzijds is er sinds kort ook de zogenaamde teammodus, waarbij spelers zich in groepjes zetten, er één toestel is per team en er één teamnaam wordt gekozen. Alle namen van de leden worden toegevoegd en je kan met je groepje overleggen alvorens een antwoord in te dienen.

   In beide gevallen zullen leden zich via een code moeten aanmelden op Kahoot. Zij kunnen dan starten met de online quiz.

 
 
  • Kies je voor de optie ‘Toewijzen’, dan wordt dit als een opdracht toegevoegd aan het tabblad ‘Posts’ van het kanaal waarin je werkt. Je stelt een deadline op en past eventueel de nodige instellingen aan. Als je klikt op maken, dan wordt er een melding toegevoegd aan het tabblad ‘Posts’. Leden van het kanaal kunnen klikken op ‘open challenge‘ om de opdracht te maken.

5. Flipgrid

Flipgrid is eenvoudig: een afgesloten ruimte, waar deelnemers een video kunnen plaatsen van maximaal 5 minuten. Deze video maken ze zelf, met hun laptop of smartphone, precies zoals ze gewend zijn van verschillende andere apps. 

In de gesloten groep kan een stelling of vraag gesteld worden, en zo krijgt iedereen de kans om hierop te reageren. Dit reageren gebeurt meestal door een korte video op te nemen. Het is als leraar heel gemakkelijk om feedback op de inzendingen van de leerlingen te voorzien. Interessant: iedereen heeft ook de kans om de video’s terug te kijken. Doordat het opnemen van de video’s heel eenvoudig is kun je er snel mee aan de slag.

Je kan met je Microsoft gegevens een account aanmaken op Flipgrid. Daarnaast kan je in een kanaal binnen een team een tabblad toevoegen met een gemaakte flipgrid.

Werkwijze:

  • Surf naar www.flipgrid.com en log in met je Microsoftgegevens. Je komt in onderstaande werkruimte terecht.
 •  
  • De twee belangrijkste functies zijn ‘Groups‘ en ‘Topics‘. Binnen een groep kan je meerdere topics (= onderwerpen) met opdrachten aanmaken.
   • Groups (groepen): Selecteer het tabblad ‘Groups’ en klik dan op ‘+ Group‘, ‘Create a group‘. Geef de groep een naam en een thema. Selecteer bij de opties de mogelijkheid dat iedereen met een link (‘anyone with a link‘) kan worden toegevoegd aan de groep. Klik op ‘Create group’ om de groep te maken.

   • Topics (onderwerpen): Via een onderwerp voorzie je een opdracht (vb. stelling, …) voor de leerlingen, die dit maken door een video op te nemen. Een topic is altijd gekoppeld aan een groep!
    • Klik op het tabblad Topics en daarna op ‘+ Topic‘. Vul alle opties zoals gewenst in en klik dan op ‘Post topic‘.

    • Tabblad details: Voeg een title (titel) en een beschrijving (description) van je opdracht toe.  Voeg eventueel ook media (afbeelding, video, youtube, …) toe. Geef aan hoelang de video-reactie (recording time) van de leerling mag duren.

    • Tabblad Settings: 
     • Topic status: Plaats je onderwerp op actief, enkel bekijken of verborgen (niet meer te bekijken)
     • Lauch date / freeze date: Stel in wanneer het onderwerp mag geactiveerd worden en wanneer het indienen van nieuwe opdrachten moet stoppen (= freeze)
    •  
     • Moderate videos and comments: Als je dit aanvinkt, dan worden de inzendingen van de leerlingen niet automatisch ter beschikking van alle deelnemers gesteld. De moderator (= leraar) kan elke inzending apart goedkeuren.
    •  
     • Recording time: Hier kan je de lengte van de inzendingen instellen.
    •  
     • Comments: Hier stel je de manier in waarop de leerlingen op het onderwerp mogen reageren (video en tekst, enkel video, enkel tekst, geen).
    •  
     • Response: Hier stel je in of inzendingen mogen gedownload/gedeeld worden, of er bij elke video een teller wordt bijgehouden, of je links kan toevoegen. 
    •  
     • Camera: Hier stel je de opties in die de leerlingen kunnen gebruiken bij het opnemen van een video.

Eens je dit hebt gemaakt, kan je in Teams een een tabblad met flipgrid toevoegen. Hierbij gebruik je de link van een group of topics die je via de ‘Share knop‘ kan opvragen.

8. Wakelet

9. Polly

Bookwidgets

Polly chatbot

@Polly: Is het vandaag mooi weer? Ja, Neen, Weet het niet

Automatisch een pol lanceren

Quizlet

Lists

Miro

MENTI (maken op website en delen in chat)

Hand omhoog steken

Vraag stellen => antwoorden geven in chat => leerlingen geven likes bij het antwoord dat ze volgen

Chat uitzetten => Team beheren (tandwiel) => studenten dempen (posts, chat, …, niet mogelijk)

MS FORMS toevoegen aan chat

Polly (chatbot) toevoegen aan chat => werken met templates mogelijk

Afbeelding plaatsen in chat => leerlingen worden verplicht om afbeelding te openen en mee te denken.

PEAR DECK ==> ‘laagje boven powerpoint’. => plugin die ook in PPT ter beschikking is via add-ins => kan je in een tabblad plaatsen ==> interactieve zaken toevoegen tijdens presentatie

MS Whiteboard => delen in vergadering => verschil tussen leraar die alleen kan bewerken of samenwerken ==> sjablonen beschikbaar (vb. brainstormen). LET OP: meer optie in aparte app Whiteboard, dan in ingebouwde Whiteboard in teams vergadering