Inleidende opdracht MS Excel

HERHALINGSOEFENING LEERSTOF 3DE JAAR

DEEL 1

Je organiseert een inzamelingsactie voor het goede doel. Je zal met een kraampje tijdens een sportwedstrijd eten en drinken verkopen. Je wil op voorhand een goed zicht op de kosten die je zal maken en de opbrengst die je kan maken. Daarom stel je een lijst op met behulp van MS Excel.

  • Open een lege werkmap.
  • Bewaar je bestand OneDrive als Excel_Voornaam_Familienaam_inleidende oefening.
  • Geef het werkblad de naam ‘Inzameling’.
  • Voer de gegevens in zoals op onderstaande afbeelding. Belangrijk:
   • Alle getallen geeft je weer in euro’s met 1 decimaal (Cellen B5 tot B9, B12 tot B14, B16 tot B18).
   • De datum in cel B2 geef je weer met de lange datumnotatie (vb. zaterdag 3 februari 2018).

  • Maak daarna het werkblad op zoals op onderstaande afbeelding (achtergrondkleur, randen…).
   Enkele hints: 
   • Je gebruikt enkel het lettertype Calibri.
   • Kolombreedte A en B = 35pt
   • Rijhoogte rij 1: 39pt
   • De titel in cel A1 wordt samengevoegd en gecentreerd met cel B1. De tekst wordt gecentreerd en in het midden geplaatst van de cel.
   • De titels ‘Kosten’ en ‘Prognose winst’ krijgen ook een opmaak met behulp van samenvoegen en centreren.
   • Bekijk het eindresultaat grondig. Er is steeds een dikke buitenrand voorzien en een dunne binnenrand.

  • Bereken in de cellen B16, B17, B19, B20 en B21 automatisch (= met formules!) de totale kosten en uitgaven, het minimum van de kosten, het maximum van de kosten en het aantal kosten. Bereken in cel B18 met behulp van een formule de opbrengst (winst – kosten).

  • Bekijk onderstaande afbeelding. Je voorziet een titel in cel A23 en een formule in cel B23. Hierdoor krijg je een zicht op het winstpercentage van je inzamelingsactie. Je kan de bijbehorende formule bekijken in de formulebalk. Let erop dat je ervoor zorgt dat het getal in cel B23 als een percentage wordt weergegeven. Voorzie de nodige opmaak.
  • Voorzie het werkblad ‘inzameling’ van volgende kop- en voettekst:
   • Koptekst (midden): Inzameling 2022
   • Voettekst (midden): jouw voor- en familienaam
   • Voettekst (rechts): Paginanummer
 •  
  • Zorg ervoor dat het werkblad ‘automatisch kan worden afgedrukt op een liggende pagina.
 •  

DEEL 2

De winkel waar je je dranken zal aankopen heeft gehoord dat je een actie voor het goede doel op poten wil zetten. Daarom wil deze jou een aankoopkorting geven als je grotere hoeveelheden aankoop. Je voegt dit nu toe aan je werkmap.

  • Maak een tweede werkblad aan en geef het de naam ‘Korting dranken‘. 
  • Vul onderstaande gegevens in.
   Hints:
   • Kolommen A en B hebben een breedte van 15, kolommen C tot en met F hebben een breedte van 10. 
   • Werk voor het ingeven van de aantallen met de vulgreep (!!!) 
   • Zorg ervoor dat voor alle prijzen in kolom B (cellen B2 tot en met B22) de getalnotatie op valuta met twee decimalen is ingesteld. 
   • Zorg ervoor dat voor de kortingen (cellen D2 en E2) de getalnotatie op percentage met twee decimalen is ingesteld.
  •  
   • Indien je tot 100 drankjes aankoopt, dan krijg je geen korting en bedraagt de prijs per drankje € 0,80. Indien je tussen 125 tot 250 drankjes aankoopt,  dan krijg je een korting van 10,00% op het standaardbedrag van € 0,80. Daarna volgt een korting van 20,00% tussen 275 en 500. Indien je meer dan 500 drankjes aankoopt, dan krijg je een korting van 30,00%. Met behulp van formules, de vulgreep en absolute adressering kan je dit snel in orde brengen. Alles moet automatisch werken, dit wil zeggen:
    • als je de kortingen aanpast, dan dienen de bijbehorende prijzen ook automatisch aangepast te worden.
    • je typt zo weinig mogelijk prijzen over!
    • In het onderstaande eindresultaat kan je een tip omtrent de opbouw van de formule terugvinden.

Eindresultaat:

KLAAR?

Dien de herhalingsoefening leerstof 3de jaar in via Smartschool (vak informatica 4ASO/4STW, uploadzone)