Voorblad en automatische inhoudsopgave

Bij een tekstbestand dat heel wat pagina’s omvat, zijn een voorblad en een inhoudsopgave aan te raden. Hierbij kan je gebruik maken va de inbouwde opties van MS Word, die heel efficiënt instelbaar en aanpasbaar zijn.

1. Voorblad

1.1 Voorblad invoegen

 • Selecteer in het lint het tabblad ‘Invoegen’.
 • Klik bij de groep ‘Pagina’s’ op de knop ‘Voorblad’.
 • Kies één van de voorgestelde voorbladen door erop te klikken.

1.2 Voorblad wijzigen

Elk ingebouwd voorblad bestaat uit een aantal velden die kunnen ingevuld worden. Deze kan je vrij aanpassen. Indien je geen gebruik wenst te maken van een bepaald veld, dan kan je dit als volgt verwijderen:

 • Plaats je cursor in het veld dat je wenst te verwijderen.
 • Klik op je rechtermuisknop en selecteer de optie ‘Besturingselement voor inhoud verwijderen’.

1.3 Voorblad verwijderen

Wanneer je op de knop ‘Voorblad’ klikt (tabblad invoegen, groep pagina’s,), krijg je niet alleen de mogelijkheid om een voorblad in te voegen. Je kan ook de optie ‘Huidig voorblad verwijderen’ selecteren om het aanwezige voorblad te verwijderen.

Opdracht

 • Je werkt verder in jouw document ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Fouten’. 
 • Voeg het voorblad ‘Austin’ in.
 • Verwijder de velden ‘samenvatting’ en ‘ondertitel’.
 • Wijzig de titel in ‘DT-fouten, een moeilijk gegeven’. Lijn deze tekst links uit.
 • Wijzig de auteur in ‘jouw voornaam en familienaam, klas en nr.’.
 • Sla je document nogmaals op (gedeelde map OneDrive).

Eindresultaat


2. Automatische inhoudsopgave

Via MS Word kan je makkelijk een automatische inhoudsopgave invoegen, op voorwaarde dat je gebruik gemaakt hebt van stijlen om de titels op te maken. Belangrijk hierbij is dat je koppen ook een gepaste nummering hebben (juridische nummering!).

2.1 Inhoudsopgave invoegen

 • Plaats je cursor op de plaats dat je een inhoudsopgave wenst in te voegen.
 • Selecteer in het lint het tabblad ‘Verwijzigen’.
 • Klik bij de groep ‘Inhoudsopgave’ op de knop ‘Inhoudsopgave’.
 • Kies voor ‘automatische inhoudsopgave 1’ of ‘automatische inhoudsopgave 2’.

2.2 Inhoudsopgave wijzigen volgens de NBN-normen

Een inhoudsopgave volgens de NBN-normen voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Er wordt gebruik gemaakt van de juridische nummering (1, 1.1, …), ingesteld via de stijlen.
 • Elke nummering staat tegen de kantlijn.
 • De tekst van elk niveau staat onder elkaar.
 • De titels van niveau 1 (kop1) worden in het vet gezet
 • Eventueel: Voor elke titel van niveau 1 (kop 1) nog een witruimte van 12 punten.

Voorbeeld:

2.3 Inhoudsopgave bijwerken

BELANGRIJK: Een inhoudsopgave, ingesteld via MS WORD, past zich niet automatisch aan wanneer er nieuwe titels in het document worden toegevoegd. Je dient zelf aan te geven dat je je inhoudsopgave wenst bij te werken. Dit doe je via onderstaande stappen:
 • Plaats je cursor in je inhoudsopgave.
 • Klik op je rechtermuisknop en selecteer de ‘Veld bijwerken’.
 • Je krijgt 2 mogelijke opties, namelijk ‘Alleen paginanummers bijwerken’ en ‘In zijn geheel bijwerken’.
 • Kies steeds de veiligste optie, namelijk ‘In zijn geheel bijwerken’. Alle vormen van opmaak die jij hebt ingesteld blijven normaal gezien bewaard.

Opdracht

 • Je werkt verder in jouw document ‘2021_Voornaam_Familienaam_Informatica_Fouten’. 
 • Koppel de titels van hoofdstuk 2 (Jongeren tegenover dt-fouten) en hoofdstuk 3 (Leraren tegenover dt-fouten) aan Kop 2 in plaats van aan Kop 1. Zij krijgen nu respectievelijk de nummering 1.1 en 1.2.
 • Plaats je cursor voor de titel van Hoofdstuk 1 (DT-fouten zijn haast onvermijdelijk) en voeg een lege pagina in (tabblad invoegen, lege pagina)
 • Titel
  • Plaats op deze nieuwe lege pagina de titel ‘Inhoudsopgave’.
  • Gebruik stijl ‘Kop 1’ voor deze titel.
  • Verwijder de nummering voor de titel ‘Inhoudsopgave’ door tweemaal op de backspace-toets te drukken.
 • Plaats je cursor onder deze titel en voeg de ‘automatische inhoudsopgave 1’
 • Verwijder de titel ‘Inhoud’ in de inhoudsopgave door:
  • De titel te selecteren
  • Op de rechtermuisknop te drukken
  • Knippen te selecteren
 • Pas de inhoudsopgave aan volgens de NBN-normen.
 • Sla je document nogmaals op (gedeelde map OneDrive).
 • Eindresultaat: