Herhalingsoefening Word (3de)

Opdracht

  • Via deze herhalingsoefening kan je de vaardigheden van de onderdelen ‘basishandelingen’, ‘stijlen’, ‘opsommingen en nummering’, ‘afbeeldingen’ en ‘tabellen’ nogmaals grondig inoefenen. Naast het blanco tekstbestand, kan je ook het eindresultaat raadplegen in een pdf-versie.
  • Download het document ‘Herhalingsoefening_zakelijke e-mailetiquette’ en bewaar het in jouw mapje op OneDrive.
  • Stel de marges van het document in volgens de NBN-normen.
  • Je zal in dit document werken met de stijlen ‘kop 1’ en ‘kop 2’. Zorg er eerst en vooral voor dat de NBN-nummering (1. , 1.1, 1.1.1, ….) automatisch gekoppeld wordt aan deze stijlen.
  • Koppel de rode titels aan Kop 1.
  • Koppel de groene titels aan Kop 2.
  • Pas je nummering in de koppen (lijst met meerdere niveaus) als volgt aan:
   • Niveau 1: Uitgelijnd op 0 cm, Tekst inspringen op 1 cm.
   • Niveau 2: Uitgelijnd op 0 cm, Tekst inspringen op 1 cm.
  • Wijzig de stijl ‘Standaard’ als volgt:
   • Lettertype: Tahoma, 11pt
   • Letterkleur: Zwart
   • Alinea-afstand: voor 0 pt na 0 pt
   • Bij elke alinea springt de eerste regel 1 cm links in.
   • Regelafstand: meerdere 1,15 pt
   • Zwevende regels moeten worden voorkomen.
   • Tekst uitvullen
  • Wijzig de stijl ‘Kop 1’ als volgt:
   • Lettertype: Tahoma, 16pt, vet
   • Tekst centreren
   • Letterkleur: Lichtoranje, Achtergrond 2, donkerder 50%
   • Alinea-afstand: voor 0 pt na 12 pt
   • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
   • Elke titel in stijl kop 1 moet automatisch op een nieuwe pagina beginnen
   
  • Wijzig de stijl ‘Kop 2’ als volgt:
   • Lettertype: Tahoma, 14pt, vet
   • Letterkleur: Lichtoranje, Achtergrond 2, donkerder 25%
   • Alinea-afstand: voor 6 pt na 6 pt
   • Regelafstand: meerdere 1,4 pt
   • Elke titel in stijl kop 2 moet automatisch bij volgende alinea gehouden worden.
  • Maak zelf een nieuwe stijl aan en noem deze ‘Test’:
   • De stijl moet enkel beschikbaar zijn in dit document
   • Type stijl: Alinea
   • Stijl gebaseerd op: Standaard
   • Lettertype: Tahoma, 9pt, cursief
   • Kleur zwart
   • Uitlijning: rechts
   • Alle tekst die wordt gekoppeld aan de stijl test springt 1 cm rechts in.
   • Alinea-afstand: 12 punten voor en 0 punten na
   • Regelafstand: meerdere 1,15 pt
  • Koppel de nieuwe stijl ‘Test’ aan de tekst ‘Bron: www.netonline.be’ en ‘Bron: thinkproductive.nl’
  • Vervang in de tekst de woordencombinatie ‘not done’ door ‘niet gebruikelijk’.
  • Voeg in de voettekst onderaan rechts het paginanummer in (opgelet, nummer moet automatisch aanpassen op de volgende pagina).
  • Plaats in de koptekst links jouw voornaam en naam, en rechts jouw klas.
  • Dubbelklik op de koptekst, selecteer alle info en verander het lettertype naar Tahoma, 9pt.
  • Dubbelklik op de voettekst, selecteer alle info en verander het lettertype naar Tahoma, 9pt.
  • Plaats de positie van kop- én voettekst op 1 cm vanaf boven/vanaf onder.
  • Onderaan hoofdstuk 1 (‘Zakelijke e-mailetiquette, do’s en don’ts’ è onder de tekst ‘Bron: www.netonline.be’) staan alle titels van dit hoofdstuk nogmaals opgesomd. Deze titels moeten een opsomming krijgen via een lijst met meerdere niveaus. Hou rekening met volgende vereisten:
   • Niveau 1: opsommingsteken -, links uitgelijnd op 0 cm, tekst inspringen op 0,63 cm
   • Niveau 2: opsommingsteken , links uitgelijnd op 0,63 cm, tekst inspringen op 1,27 cm

Zorg ervoor dat je met behulp van deze lijst onderstaand resultaat verkrijgt:

  •  Plaats de afbeelding ‘iPhone Mail’ onder de titel ‘1 Zakelijke e-mailetiquette: do’s en don’ts’.
  • Snij de afbeelding ‘iPhone Mail’ als volgt bij:
  • Centreer de afbeelding ‘iPhone Mail’.
 •  
  • Geef de afbeelding ‘iPhone Mail’ een hoogte van 4 cm. De breedte wordt automatisch aangepast.
 •  
  • Geef de afbeelding ‘iPhone Mail’ een zwarte rand van 2 ¼ pt
 •  
  • Voeg de afbeelding ‘Forward’ toe aan het bestand. Plaats deze afbeelding achter de tekst die hoort bij de titel ‘1.6 Forward geen e-mails zonder toestemming’. Hiervoor zal je het formaat van de afbeelding moeten wijzigen.
  • Bij hoofdstuk 3 (Persoonlijke mailinglijst) ga je een tabel opstellen met 5 kolommen en 11 rijen die een persoonlijke maillinglijst bevat. Deze tabel heeft volgende eigenschappen:
   • Stijl ‘Rastertabel 5 Donker – Accent 3’, binnen- en buitenrand zwart, 1pt
   • Kolomtitels (Nr., Naam,…) in het vet en in het zwart. Centreren.
   • Kolom Nr. : Breedte 1 cm. Tekst in het vet. Tekst gecentreerd.
   • Kolom Naam: Breedte 2,5 cm.
   • Kolom Type: Geef deze kolom eerst een breedte van 3,3 cm. Je splitst daarna de cellen in 2 delen. In de linkerzijde (breedte 0,8 cm) plaats je de code van deze persoon, namelijk F(amilie), V(riend) of L(eraar). In de rechterzijde (breedte 2,5 cm) plaats je extra info omtrent die persoon (welk soort familie, van waar ken je deze vriend, welk vak geeft deze leraar, …).
   • Kolom Email: Breedte 6,7 cm.
   • Kolom Opmerking: Breedte 3,5 cm.
 •  
   • De tekst in de cellen (niet de titels) heeft volgende opmaak: Tahoma, 10 pt.
  • Zorg dat er geen schrijffouten in jouw document voorkomen door een spelling- en grammaticacontrole uit te voeren.