Herhalingsoefening 2 Excel

Belangrijk: Een aantal geziene functies zijn niet aanwezig in de herhalingsoefening. Vergeet niet om deze in te oefenen via de oefenbestanden uit de les!

 • Download het bestand ‘Salaris_Blanco’.
 •  
 • Geef het bestand de naam ‘Salaris_VoornaamFamilienaam’.

SORTEREN EN FILTEREN

 • Je werkt voor deze opdrachten in het werkblad ‘Salaris overzicht’.
 •  
 • Sorteer de namen op alfabetische volgorde.
 •  
 • Vervang in de kolom afdeling het woord ‘Productie’ door ‘Productiedienst’.
 •  
 • Zoek met behulp van filteren een antwoord op onderstaande vragen:
  • Hoeveel directieleden telt het bedrijf? (3)
  • Hoeveel personeelsleden hebben een salaris dat hoger is dan € 30.000? (gebruik hiervoor een getalfilter!) (31)
  • Hoeveel mannen werken er in het bedrijf? (40)
  • Wat is de naam van het personeelslid met nummer 177? (Slegers)

VOORWAARDELIJKE OPMAAK

 • In het werkblad ‘Salaris overzicht’ ga je in kolom E en G een voorwaardelijk opmaak toepassen:
  • Salaris: pas op de kolom een effen rode gegevensbalk toe zodat in één oogopslag duidelijk wordt wie de hoogste salarissen verdient. 
  • Ziektedagen: maak de achtergrond van de cellen met een grotere waarde dan 10 rood en de cellen met een lagere waarde dan 5 groen.

Resultaat

GRAFIEKEN

 • Maak aan de hand van de gegevens in het werkblad ‘Sommen salaris’ onderstaande grafiek om een duidelijke beeld te hebben van de verdeling in salarissen tussen man en vrouw. Plaats deze grafiek op een apart grafiekblad en geef dit de naam ‘SalarisMV_per afdeling’. Let goed op de details (kleuren, opmaak, cijfers op de assen, …)!

Resultaat

BEVEILIGEN

 • Beveilig het bestand als volgt:
  • Wachtwoord voor openen: Informatica1
  • Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid: Informatica2
  • Wachtwoord voor werkmapbeveiliging: Informatica3
  • Beveilig het werkblad ‘Salaris overzicht’ zodat (a) de titels in rij 1 (cellen A1 tot en met G1) en (b) de namen van de personeelsleden (cellen A2 tot en met A61) niet meer kunnen worden geselecteerd. Alle andere cellen kan je wel nog selecteren en aanpassen! Je gebruikt hiervoor het wachtwoord
 • Sluit het bestand en test uit of het bestand op de gepaste wijze werd beveiligd.

AFDRUKKEN

 • Plaats het werkblad ‘Salaris overzicht’ op een liggende pagina én maak alle kolommen passend voor één pagina.

TITELS BLOKKEREN

 • Blokkeer in het werkblad ‘Salaris overzicht’ de bovenste rij.

FUNCTIES

 • Gebruik in het werkblad ‘Salaris overzicht’ de juiste functie om in kolom H een melding te plaatsen op basis van de waarden in kolom F (vakantiedagen).
  • Als het aantal vakantiedagen hoger is dan 35, dan komt er in kolom H de melding ‘slecht’.
  • Als het aantal vakantiedagen tussen 21 en 35 ligt (beide cijfers inbegrepen), dan komt er in kolom H de melding ‘gemiddeld’.
  • Als het aantal vakantiedagen lager is dan 21, dan komt er in kolom H de melding ‘prima’.

Resultaat

 • Elk personeelslid krijgt een persoonlijke code in het bedrijf. Deze code wordt gemaakt door de letter van het geslacht (kolom B) te combineren met het nummer (kolom C). Gebruik in het werkblad ‘Salaris overzicht’ de juiste functie om de gegevens uit kolom B en C automatisch te combineren tot een code (vb. M170, V117).

Resultaat

 • Ga naar het werkblad ‘Sommen salaris’. Het is de bedoeling dat je in cel F3 zelf een afdeling typt. Vervolgens wordt er automatisch de bijbehorende som van de lonen van de mannen (cel F4) en vrouwen (cel F5) getoond. Gebruik de juiste functie om dit te realiseren. Test alles grondig uit!

Tip: Vergeet niet om de kolom waarvan je een waarde typt te sorteren van A naar Z!

Klik op Download om het eindresultaat te bekijken.