Herhalingsoefening Excel (3de)

HERHALINGSOEFENING

DEEL 1

Je organiseert een feest voor je familie en vrienden. Je wil op voorhand een goed zicht op de kosten die je zal maken. Daarom stel je een lijst op met behulp van MS Excel.

  • Open een lege werkmap.
 •  
  • Bewaar je bestand op dropbox als Excel_herhalingsoefening_feestjes .
 •  
  • Geef het werkblad de naam ‘feestje verjaardag’.
 •  
  • Voer de gegevens in zoals op onderstaande afbeelding. Belangrijk:
   • Alle getallen geeft je weer in euro’s met 1 decimaal (Cellen B4 tot B11, B13 tot B16, D6).
   • De datum in cel B2 geef je weer met de lange datumnotatie (vb. zaterdag 3 februari 2018).
   • De korting in cel D4 geef je weer als een percentage zonder decimalen.

  • Maak daarna het werkblad op zoals op onderstaande afbeelding (achtergrondkleur, randen…).
   Enkele hints: 
   • Je gebruikt enkel het lettertype Calibri.
   • Kolombreedte A en B = 35pt
   • Kolombreedte C = 7pt
   • Kolombreedte D = passend met tekst
   • Rijhoogte rij 1: 39pt
   • De titel in cel A1 wordt samengevoegd en gecentreerd met cel B1. De tekst wordt gecentreerd en in het midden geplaatst van de cel.
   • Bekijk het eindresultaat grondig. Er is steeds een dikke buitenrand voorzien en een dunne binnenrand.

  • De huur van de zaal bedraagt normaal gezien € 75,00 (zie cel D6). Omdat je de eigenaar kent, heb je een korting van 20% gekregen (zie cel D4). Bereken in cel B8 automatisch de aangepaste huur! Dit doe je door de huur van de zaal te verminderen met de korting. In dit geval moet je op een bedrag van 60 EUR komen.
  • Bereken in de cellen B13 tot en met B17 Bereken automatisch de totale uitgaven, het gemiddelde van de kosten, het minimum van de kosten, het maximum van de kosten en het aantal.

  • Voorzie het werkblad ‘feestje verjaardag’ van volgende kop- en voettekst:
   • Koptekst (midden): Feestje 2020
   • Voettekst (midden): jouw voor- en familienaam
   • Voettekst (rechts): Paginanummer
  • Zorg ervoor dat het werkblad ‘feestje verjaardag’ automatisch kan worden afgedrukt op een liggende pagina.

DEEL 2

Je wil in de toekomst meer feestjes organiseren en hebt een mooie grote zaal gevonden. De eigenaar heeft je uitgelegd hoeveel het zal kosten om de zaal te huren. Je voegt dit nu toe aan je werkmap

  • Maak een tweede werkblad aan en geef het de naam ‘Zaal‘.
 •  
  • Vul onderstaande gegevens in.
   Hints:
   • Kolom A heeft een breedte van 6, de kolommen B tot en met E hebben een breedte van 8. 
   • Werk voor het ingeven van de aantallen met de vulgreep (!!!)
  •  
   • Zorg ervoor dat voor alle prijzen in kolom B (cellen B2 tot en met B31) de getalnotatie op valuta met één decimaal is ingesteld.
  •  
   • Zorg ervoor dat voor de kortingen (cellen D2 en E2) de getalnotatie op percentage met twee decimalen is ingesteld.
  • De huur van de zaal bedraagt € 150 voor de eerste 10 keer dat je ze huurt. Daarna volgt een korting van 15% op de huurprijs van € 150 voor de 11de tot de 20ste keer. Daarna volgt een korting van 25% op de huurprijs van € 150 voor de 21ste tot de 30ste keer. Met behulp van formules, de vulgreep en absolute adressering kan je dit snel in orde brengen. Alles moet automatisch werken, dit wil zeggen:
   • als je de kortingen aanpast, dan dienen de bijbehorende prijzen ook automatisch aangepast te worden.
   • je typt zo weinig mogelijk prijzen over!

Eindresultaat:

Klik op Download om het eindresultaat te bekijken.