BRONVERMELDING

1. Doel

Voor het schrijven van je tekst heb je gevarieerde informatie gebruikt. Deze informatie is afkomstig van diverse bronnen (boeken, tijdschriften, internet, …). 

Bronvermelding, dit wil zeggen aangeven welke bronnen jij hebt gebruik binnen jouw werk, is verplicht en een essentieel onderdeel van je paper. Hou dus je brongegevens zorgvuldig bij van bij de start.

BELANGRIJK: ELKE BRON MOET JE VERMELDEN OP TWEE PLAATSEN IN JE TEKST!

    • in je tekst zelf (= welke bron(nen) heb je gebruikt voor een bepaald stukje tekst?)
    • in je bronnenlijst achteraan je werk 

2. APA-Stijl

Er zijn verschillende manieren om te refereren naar gebruikte werken voor een opdracht. Belangrijk is vooral dat er één stijl gekozen wordt en dat deze consequent wordt toegepast.
 
Eén van de meeste gebruikte manieren én ook diegene die wij zullen gebruiken is het APA-systeem (American Psychological Association). 

3. Bronvermelding via MS Word

In MS Word kan je makkelijk refereren in je tekst en daarna achteraan in je document een automatische bronnenlijst aanmaken. Belangrijk is wel dat je alle belangrijke info van jouw bronnen bij de hand hebt.

Hoe start je hiermee?

    • Klik in MS Word op het tabblad ‘Verwijzingen’.
    • Je gaat werken met alle functies in de groep ‘Citaten en bibliografie’.

We bespreken hieronder elk onderdeel de groep ‘Citaten en bibliografie’.

1. Plaats je muiscursor op een plaats in je tekst waar je een verwijzing/bronvermelding wenst toe tevoegen.

2. Wanneer je klikt op Citaat invoegen, nieuwe bron toevoegen, dan verschijnt dit venster.

3. Klik onderaan in dit venster de optie ‘Alle bibliografievelden weergeven’ aan.

4. Maak bij ‘Type bron’ de juiste keuze. Voeg alle belangrijke info van jouw bron toe (zie deel 2 op deze pagina). Bij bepaalde velden kan je de optie ‘Bewerken’ aanklikken, wat helpt om info toe te voegen.

 

 

 

 

 

5. BELANGRIJK: indien de bron meerdere auteurs bevat, voeg deze dan in alfabetische volgorde toe!

Wanneer je klikt op de knop ‘Bronnen beheren’, krijg je volgend scherm te zien. Hierin kan je een overzicht terugvinden van alle bronnen die beschikbaar zijn. Deze bronnen kan je kopiëren, verwijderen en bewerken. Daarnaast kan je via deze weg ook een nieuwe bron toevoegen. Let wel op dat je muiscursor op de juiste plaats staat.

BELANGRIJK: om een bron te kunnen verwijderen uit de bronnenlijst, moet je eerst het citaat verwijderen uit je tekst.

 

Je kan naast de APA-stijl ook nog andere stijlen voor bronvermelding kiezen. Dit zal je in praktijk voor jouw opdracht op Ursulinen Mechelen niet doen.

Wanneer je je tekst hebt geschreven en via de functie ‘Citaat invoegen’ in je tekst reeds een bronvermelding hebt toegevoegd van al je gebruikte bronnen, kan je een automatische bibliografie/bronnenlijst invoegen. Dit doe je via de functie ‘Bibliografie’. 

1. Plaats je muiscursor achteraan in je document.

2. Klik op de functie ‘Bibliografie’ en selecteer de eerste mogelijkheid (bibliografie). Er wordt een automatische bronnenlijst toegevoegd. Alle bronnen staan in een alfabetische volgorde.

BELANGRIJK: Stel dat je na het invoegen van je bibliografie nog verder werkt aan je tekst en citaten invoegt, dan zal de bibliografie zich NIET AUTOMATISCH AANPASSEN! Je moet dit zelf doen door met de rechtermuisknop te klikken op je bibliografie en de optie ‘Veld bijwerken‘ te klikken

4. Correcte bronvermelding

Per type bron (boek, afbeelding, artikel tijdschrijft, …) kan je in je basiscursus terugvinden welke informatie VERPLICHT moet worden toegevoegd in de bronvermelding.

 

 

Bronnen

https://docplayer.nl/17249258-Richtlijnen-voor-bronvermelding-handleiding-voor-docenten-en-studenten.html

 

Up