Bestand omzetten naar PDF-formaat

Bestand omzetten naar PDF-formaat

Microsoft Word is een veelgebruikte tekstverwerker. Toch bestaan er nog enkele belangrijke alternatieven. Het is enerzijds niet altijd mogelijk om documenten van een andere tekstverwerker te openen. Met andere woorden, wanneer je documenten verspreidt in het Docx-formaat van MS Word, dan bestaat de mogelijk dat niet iedereen deze documenten zal kunnen lezen. Door een bestand te delen in PDF-formaat kan iedereen het document bekijken, ongeacht de tekstverwerker die zij gebruiken. Anderzijds worden door het werken met het PDF-formaat opmaakfouten voorkomen die kunnen ontstaan door verschillen tussen de versies binnen één tekstverwerkingsprogramma (vb. Word 2010 versus Word 2019). PDF is daarom een must voor het verspreiden van officiële documenten zoals CV’s en belangrijke brieven. Om een Microsoft Word-document naar Pdf-formaat om te zetten kun je één van de volgende methodes gebruiken.

Methode 1

  • Klik op het tabblad ‘Bestand‘ en klik vervolgens op ‘Opslaan als‘.
  • Klik in het dialoogvenster ‘Opslaan‘ als op de pijl in de lijst ‘Opslaan als‘ en klik vervolgens op ‘pdf‘ (Mogelijks klik je eerst op ‘Bladeren‘)
  • Klik op ‘Opties‘.
  • Controleer of het selectievakje ‘Labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid‘ is ingeschakeld en klik op ‘OK‘.
  • Typ een logische naam voor het document in het vak ‘Bestandsnaam’.
  • Klik op ‘Opslaan‘.

Methode 2

  • Klik linksboven in het Lint op het tabblad Bestand.
  • Klik op Exporteren.
  • Klik rechts op de knop PDF of XPS maken.
  • Ga naar de map waarin u het bestand wilt opslaan.
  • Typ achter ‘Bestandsnaam‘ de naam die u het bestand wilt geven.
  • Laat het vinkje achter Bestand openen na publicerenstaan als u de pdf meteen wilt bekijken. Haal anders het vinkje weg.
  • Klik op ‘Opties‘ en controleer of het selectievakje ‘Labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid‘ is ingeschakeld en klik op ‘OK’.
  • Klik op de knop Publiceren.
  • Van het Word-document wordt nu een pdf gemaakt.

 

 

 

OPDRACHT

  • Je werkt verder in jouw document Fouten_VoornaamFamilienaam (downloadbaar bij het onderdeel objecten).
  • Je maakt een PDF-versie van jouw document, gebruik makend van de methode naar keuze.
  • Sla deze PDF op onder dezelfde bestandsnaam (Fouten_VoornaamFamilienaam) in het gedeelde mapje op OneDrive.  Er zou nu zowel een Word-versie als een PDF-versie van jouw bestand moeten aanwezig zijn in je gedeelde mapje op OneDrive.

KLAAR?

  • DIEN ZOWEL JE WORD-VERSIE ALS PDF-VERSIE IN VIA SMARTSCHOOL (VAK INFORMATICA 4ASO/4STW ==> UPLOADZONE ‘VERDIEPING 4DE JAAR WORD + PDF’)